Celem Stowarzyszenia Inicjatywa Europa jest działalność oświatowa, kulturalna oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Stowarzyszenie Inicjatywa Europa

Stowarzyszenie Inicjatywa Europa jest stowarzyszeniem  o charakterze społecznym i działa jako dobrowolne zrzeszenie w celach nie zarobkowych. Zostało zawiązane na czas nieograniczony.

Stowarzyszenie Inicjatywa Europa posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione statutem organy.

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Szczecin. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.

Projekty:

Tanowska Akademia Ogrodnictwa Złota Rączka Tereny Zielone

Aktualności:

Przeskoczyć siebie – międzyszkolna liga jeździecka

Dodano: 2011-11-12 08:52:52r.

W dniach 19 września 2011 roku i 30 września 2011 roku, w Gospodarstwie Agroturystycznym w Brzózkach, odbyły się dwa festyny inaugurujące rozpoczęcie projektu „Przeskoczyć siebie – międzyszkolna liga jeździecka”...

Czytaj więcej »

Newsletter

Chcesz być informowany o szkoleniach i nowych projektach?