Konsultacje

Konsultacje

Stowarzyszenie Inicjatywa Europa prowadzi bezpłatne konsultacje dla podmiotów ekonomii społecznej:

 • Spółdzielni Socjalnych,
 • Fundacji,
 • Stowarzyszeń,
 • osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych

z zakresu:
 • prawa gospodarczego,
 • zakładania podmiotów ekonomii społecznej,
 • zarządzania finansami,
 • prowadzenia działalności statutowej,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pozyskiwania środków na prowadzenie działalności,
 • prawa pracy,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • inne, w zależności od zapotrzebowania,

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z konsultacji prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów:

Konsultacje prowadzą wykwalifikowani doradcy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych.

Newsletter

Chcesz być informowany o szkoleniach i nowych projektach?