Stowarzyszenie

Działalność Stowarzyszenia Inicjatywa Europa.

Założycielami stowarzyszenia są osoby zaangażowane w realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jak i ze środków obcych państw.  Projekty te polegały na przeprowadzeniu seminariów, warsztatów oraz szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje. Wśród realizowanych przez założycieli stowarzyszenia projektów znalazły się też projekty w ramach promocji przedsiębiorczości.

Doświadczenie zdobyte przez założycieli stowarzyszenia przy realizacji dotychczasowych projektów,  wykorzystywane jest realizowania działalności statutowej i pozyskiwania środków unijnych na realizację kolejnych projektów.

Stowarzyszenie Inicjatywa Europa jest zarejestrowane jako instytucja szkoleniowa pod nr ........ w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

SIE współpracuje przy realizacji projektu „Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART" w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Polską Fundacją Przedsiębiorczości prowadząc profesjonalne szkolenia dla studentów i pracowników naukowych.

W ramach działalności statutowej realizowane są także szkolenia z zakresu:

 • „Przygotowania biznesplanu"
 • „Rynków kapitałowych"
 • „Zarządzania zasobami ludzkimi"
 • „Zmian podatkowych i gospodarczych"
 • „Opodatkowania dotacji w światle polskiego prawa podatkowego"
 • „Prawa pracy"
 • „Wynagrodzeń"
 • „Ubezpieczeń społecznych"
 • „Abc przedsiębiorczości"
 • „Księgowości małych podmiotów gospodarczych"
 • „Negocjacji w biznesie"
 • „Jakości obsługi klienta"
 • „Tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa"
 • „Bezpieczeństwo i higiena pracy"

 

Stowarzyszenie realizuje także inne szkolenia zgodnie ze zleceniem.

Wszystkie szkolenia przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowanych trenerów - wykładowców, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadających umiejętność pracy z różnymi grupami zawodowymi o niejednorodnym poziomie wykształcenia.

Szkolenia realizowane są na Terenia całej Polski. Nasi wykładowcy docierają nawet do najdalszych zakątków naszego kraju.

Newsletter

Chcesz być informowany o szkoleniach i nowych projektach?