Władze Stowarzyszenia

1. Walne Zgromadzenia Członków;

2. Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Europa:
  • Prezes - Marcin Maćkowiak
  • Wiceprezes - Małgorzata Lichtańska
  • Wiceprezes - Justyna Maćkowiak
  • Sekretarz - Elżbieta Stelmach

3. Komisja Rewizyjna:
  • Bogdan Włochal
  • Eugeniusz Maćkowiak

Newsletter

Chcesz być informowany o szkoleniach i nowych projektach?